Grafer

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Menu > Menu Rapporter >

Grafer

Grafer er dynamiske visninger af f.eks. forecast og med tilhørende data i tabelform, så du nemt kan se, hvad der ligger bag kurverne. Og eventuelt navigere til de bagvedliggende data.