Firma

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Entiteter >

Firma

Et firma er i CRM al basisinformation om firmaet (navn, adresser, telefonnumre, hjemmeside og mere) samt - via linkede entiteter: Salg, tilbud, medarbejdere, aktiviteter, projekter, kampagner, ...

 

Første faneblad "Detaljer" viser de informationer du næsten altid har brug for først: Adresser, kontaktinformationer, ejerskab og relationer. Yderst til højre (nedenfor) kan du se to yderligere felter: "Areal" og "Antal Maskiner". Disse er brugerdefinerede felter og vises derfor ikke hos dig.

 

Under de basale informationer vises en liste med alle aktiviteter knyttet til firmaet. E-mails, møder, breve og så videre. Aktiviteterne vises med nyeste først, men du kan ændre sorteringen ved at klikke på kolonnetitlerne.

 

 

Næste fane vise de kontaktpersoner, der er registrerede på firmaet. Du lagde måske mærke til at den ene "Peter Jensen" også blev vist på første fane. Det er fordi der kan registreret én af kontakterne som den primære kontaktperson. Dette er ikke noget krav - bare handy, hvis det alligevel altid er én af kontakterne du skal tage fat i.

 

 

 

Næste fane "Organisation" tegner et simpelt organisationsdiagram over kontaktpersonerne.

 

 

 

De resterende faner "InfoTags", "Salgsmuligheder", "Salg", "Kampagner", "NACE", "Projekter", Aftaler", "Mere..." viser informationer, der er tilknyttet det aktuelle firma. Indholdet er behandlet andre steder i hjælpen.

 

Beslut gerne tidligt, hvad du kalder et firma. F.eks. er det sjældent nok at kalde et firma Novo. Der er jo mindst 50 forretningsenheder, der er en del af Novo-koncernen eller forbundne selskaber. I Danmark er det ofte nemmest at vælge at et firma er unikt udpeget ved kombinationen af CVR-nummer og Produktionsenhedsnummer. Den kombination er nemlig også unik i vort danske erhvervsregister.

Men arbejder du internationalt er det måske bedre at bruge DUNS-nummer eller noget helt tredje.

 

Det er ikke et krav for at bruge ChannelCRM at der er unikhed i nogle af de synlige felter, men det letter senere databerigelse og er med til at sikre mod dubletter.