E-conomic

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

E-conomic

VIGTIGT! Inden du tænder for integrationen med e-conomic, bør du læse hele denne side igennem. En række indstillinger er meget arbejdskrævende at ændre senere.

 

Du kan anvende ChannelCRM sammen med dit abonnement på e-conomic således at en række muligheder og fordele opstår:

 

Debitorer i e-conomic bliver automatisk oprettet som firmaer i ChannelCRM med tilhørende finansielle informationer. Hvis firmaet allerede findes i CRM (med det korrekte kundenummer), vil informationerne i CRM blot blive ajourført.

Leveringsadresser i e-conomic kan overføres som separate firmaer i CRM - dog knyttet til samme debitor (som i e-conomic selv).

Varekataloget og priser i e-conomic bliver automatisk overført og vedligeholdt i CRM.

Særprislister fra e-conomic kan overføres til CRM.

Bogførte fakturaer og fakturalinjer bliver automatisk overført til CRM og knyttet til de relevante firmaer.

For hver enkelt kunde bliver der beregnet sumtal for hver af de seneste 12 måneders salgsomsætning, for år til dato, for sidste år til samme dato samt for hele sidste år.

Optage ordre direkte fra CRM baseret på gældende tilbudsinformation i CRM.

Opret og redigér debitorer i e-conomic fra CRM (og uden at åbne e-conomic)

 

Sammenknytningen foregår som en kombination af ting, der sker uden din medvirken (synkroniseringen) og andre ting, der sker lige netop på det tidspunkt, hvor en bruger i ChannelCRM udfører en funktion, der er relevant for e-conomic. F.eks. at optage en ordre eller at ændre faktureringsadresse på en kunde.

 

Via sikkerhedsroller styrer du, hvilke af dine kolleger (CRM-brugere), der skal kunne hvad.

 

Først skal modulet, der indeholder e-conomic, tændes. Det sker ved at vælge Menu | Mere... | Opsætning | Moduler (Business Objects). Under gruppen "Forbindelser" klikker du på den linje, der indeholder teksten "E-conomic forbindelse". Derved bliver linjen markeret som grøn. Klik derefter på knappen "Tilbage" nederst til højre.

 

Du finder indstillingerne ved i menuen at vælge Menu | Mere... | Opsætning | E-conomic indstillinger

 

 

Der skal tages stilling til alle felter:

 

BASIS


Aktiveret

Ja - for at lade integrationen være aktiv.

Indtast token

Her skal indsættes (pastes) den tekststreng (token), som du får fra e-conomic, når du logger på e-conomic via knappen lige til venstre for token-feltet. Når der senere klikkes på "Gem" knappen, bliver feltet igen tomt. Dit e-conomic token gemmes i krypteret udgave på serveren og skal selvfølgeligt ikke være synlig herefter.

 

DEBITORER


Synkronisér debitorer

Ja - hvis e-conomic debitorer automatisk skal oprettes som firmaer med økonomiinformationer i CRM.

Standardrelation ved import

Vælg den CRM-relation som ikke-spærrede kunder skal tilknyttes i CRM.

Relation for spærrede debitorer

Vælg den CRM-relation som spærrede kunder skal tilknyttes i CRM. (Opret eventuelt selv en relation med navn "Spærret" eller "ExKunde".

Synkronisér grupper

Hvis kun nogle kundegrupper skal oprettes i CRM, angiv da disse som kundegruppenumre adskilt af semikolon.

Synkronisér gennem til CRM firmaer

Ja - hvis senere ændringer til kundedata i e-conomic skal overskrive kundedata i CRM.

Opret debitor fra CRM

Ja - hvis det skal være muligt direkte at oprette en debitor i e-conomic fra ChannelCRM. (Dette er en forudsætning for at kunne optage ordrer i ChannelCRM i tilfælde hvor kunden ikke er kendt i e-conomic).

Automatisk tildeling af debitornummer

Ja - hvis der automatisk skal tildeles næste ledige heltal som kundenummer. Nej - hvis brugeren selv skal vælge nummer. Er det valgte nummer anvendt i forvejen, vil brugeren blive varslet.

Standard debitorgruppe

Ved oprettelse af af e-conomic debitor vil dette debitorgruppenummer blive anvendt. Udelades feltet er det e-conomic, der styrer.

Redigér debitor fra CRM

Ja - hvis en bruger af ChannelCRM skal kunne ændre debitorinformationer i e-conomic ud fra ChannelCRM brugerinterfacet.

Overfør leveringsadresser til selvstændige firmaer

Ja - hvis det ønskes at leveringsadresser i e-conomic skal overføres til CRM som selvstændige firmaer. Disse firmaer vil så få et kundenummer i CRM, der består af debitornummeret efterfulgt af "#" og leveringsadressenummeret. Debitor 4322 med leveringsadresse 7 i e-conomic, vil i CRM som eksempel få kundenummeret 4322#7.

Overfør Vores reference på debitor som KAM på leveringsadresser

Som standard vil den medarbejder, der på en debitor i e-conomic er anført som "Vores reference" blive valgt som KAM (Key Account Manager) i CRM.
Hvis der vælges "Ja" til dette felt, vil dette KAM-valg også omfatte de firmaer, der bliver oprettede ud fra leveringsadresserne.
Sammenhængen mellem medarbejder i e-conomic og CRM-bruger sker ud fra lighed i fulde navn. Sørg derfor at medarbejdernavnene i e-conomic og CRM er stavet korrekt.

 

VARER OG PRISER


Synkronisér varer

Ja - hvis varekartoteket fra e-conomic skal overføres til ChannelCRM. Dette er en forudsætning for at der kan optages ordrer via ChannelCRM (ellers kender vi ikke dine varer og priser).

Synkronisér produktgrupper

Angiv produktgruppenumre adskilt af semikolon, hvis kun nogle produktgrupper skal synkroniseres. Hvis alle ønskes synkroniseret, lades feltet tomt.

Standard valgbarhed i CRM

Ja - hvis nyoverførte produkter i CRM skal være valgbare fra CRM. Feltet bruges for de enkelte produkter til at angive om produktet skal kunne indgå i en ordre optaget i CRM.

Linkede prislister

Ja - hvis det ønskes at der i CRM skal oprettes separate prislister for hver produktgruppe. Normalt vælges "Nej".

Auto-opret alle produkter også i særprislister

Ja - hvis alle produkter skal indgå i særprislister - selvom det i virkeligheden kun er en delmængde, der har en særpris. Vælg "Nej", hvis kun de produkter, du i CRM tilknytter særprislisten, skal synkroniseres med særpriser fra e-conomic.

Valuta

Her angives den valuta, der skal benyttes i prislisterne i CRM. Normalt "DKK".

 

ORDRE


Opret ordre fra CRM

Tjek, hvis du vil tillade ordreoptagelse fra ChannelCRM således at tilsvarende data i reel tid overføres til e-conomic.

Ordre indtag niveau

Vælg på hvilket niveau en optaget ordre i ChannelCRM skal indgå i e-conomic. Du kan vælge mellem:

 

Tilbud

Ordre

Fakturakladde

Bogført faktura

 

Disse muligheder kræver i stigende grad at data skal være i orden før ordren optages. Som bogført faktura f.eks. skal alle data være til stede (debitor, e-mail, korrekte varer), for ellers kan fakturaen ikke sendes. Vi anbefaler "Ordre" eller "Tilbud". Dermed kan sælgeren sende en ordrebekræftelse/tilbud med det samme.
For netop ordrer gælder at de kan oprettes direkte fra en salgsmulighed i CRM. Altså uden at oprette et tilbud under salgsmuligheden.

Inkludér beskrivelser

Ja - hvis CRM beskrivelsesfeltet for en aktuel varelinje i en salgsmulighed skal overføres med til e-conomic tilbud/ordre/fakturakladde.

 

FAKTURAER


Synkronisér fakturaer

Tjek for at lade integrationen overføre alle fakturaer fra e-conomic, så de også kan læses i ChannelCRM. Med denne funktion bliver der også lavet simpel statistik på ordrer for den enkelte kunde.

Kun fra ChannelCRM

Ja - hvis kun fakturaer, der er fremkomme via ordreoptagelse fra CRM skal synkroniseres tilbage som salg i CRM. Sådanne ordrer identificeres ved at feltet "Anden reference" indeholder en Guid eller der står "channelcrm" eller feltets indhold starter med bogstavet "O". (Hvis der i feltet af anden årsag er indtastet "Ole" vil denne faktura altså komme utilsigtet over i CRM.)

 

LEVERANDØRER


Synkronisér leverandører

Ja - hvis leverandører i e-conomic skal synkroniseres til CRM.

Opret leverandør fra CRM

Ja - hvis det skal kunne lade sig gøre at oprette en leverandør i e-conomic fra CRM.

Automatisk tildeling af leverandørnummer

Ja - hvis næste tilgængelige heltal skal anvendes som leverandørnummer. Nej - hvis brugeren selv skal angive leverandørnummer ved oprettelse,

Standard leverandørgruppe

Ved oprettelse af en e-conomic leverandør vil dette leverandørgruppenummer blive anvendt. Udelades feltet er det e-conomic, der styrer.

 

 

I tillæg til denne opsætning, er der en række brugerrettigheder, der styrer adgangen til e-conomic funktioner fra CRM for den enkelte brugerrolle.

 

Rettighederne er:

E-conomic datavisning

Gør det muligt at åbne vindue under firma (Knap "Mere / E-conomic") for at se detaljerede e-conomic data.

Kan se fakturaer

Gør det muligt at se bogførte fakturaer i fanen "Salg" på firma.

Økonomi - Giv rabat

Gør det muligt at ændre priser på varer, hvor prisen ellers kommer fra e-conomic.

Økonomi - Opret debitor

Tillad at oprette ny e-conomic debitor via CRM.

Økonomi - Opret leverandør

Tillad at oprette ny e-conomic leverandør via CRM.

Økonomi - Redigér debitor

Tilland at ændre e-conomic debitordata fra CRM. (På eksisterende debitor).

Økonomi - Redigér leverandør

Tilland at ændre e-conomic leverandørdata fra CRM. (På eksisterende leverandør).

Nedton visning af aktiviteter, salg og salgsmuligheder

Fjern umiddelbar visning af aktiviteter, salg, fakturaer m.v. samt muligheden for at optage ordre for kunder i CRM, hvor brugeren ikke er KAM (kundeansvarlig).