Nyt i ChannelCRM 2018

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Nyt i ChannelCRM 2021-2022 >

Nyt i ChannelCRM 2018

Nyt i ChannelCRM 18-12-2018

Valutaer: Til brug for fremtidig forecasting og salgsopfølgning i flere valutaer, er der nu angivelse af valuta på salgsmulighed. Valutaen sættes automatisk, hvis salgsmuligheden opbygges ud fra en prisliste, hvor der er anført valuta. Ellers kan valuta vælges mellem de valutaer en administrativ bruger opsætter. Dette sker i menu Mere.../Opsætning/Valutakurser.
Vær opmærksom på at disse valutakurser alene bruges i forbindelse med forecasting og salgsopfølgning. Kurserne benyttes således ikke til at omregne fra én valuta til en anden, for derefter at tilbyde kunden en vare til det omregnede beløb.

Valutaer indsættes automatisk via prislisterne, hvis du benytter sammenkoblingen med e-conomic. Men du skal selv angive kurserne. Og angive én af valutaerne som basisvaluta = den valuta, som senere vil blive anvendt i forecasts.

Valutahåndteringen er "Work in Progress" og først i starten af januar ventes de grafiske rapporter for forecast og pipeline at anvende den ny valutamodel. Indtil da vil forecasts blive baseret på de ikke omregnede beløb - uanset valuta.

 

Nyt i ChannelCRM 13-12-2018

Forecasting og tilbud: Vi er ved at forbedre mulighederne for at lave mere præcise forecasts og at gøre hele processen med at forecaste/sende tilbud/optage ordre mere effektiv. Første trin (som er med i denne opdatering) er at hver salgslinje i en salgsmulighed nu har mulighed for to datoer: Leveringsdato og Faktureringsdato. Dette i tillæg til at hver linje nu kan markeres som afsluttet/vundet eller afsluttet/tabt.
Dermed vil det blive muligt at registrere salgsmuligheder med forskudte betalinger samt at fakturere etapevist. Mere senere.

Denne liste med nyheder: Det tidligere ChannelCRM Forum - der ellers viste nyheder i ChannelCRM - er overført til denne side i online hjælpen. Dermed kan vi mere fleksibelt knytte nyhederne sammen med de tilsvarende beskrivelser i hjælpen.

Ny Office AddIn: Dels på grund af den ny "Office 2019" og dels på grund af de mange ændringer i forbindelse med mere fleksibel forecasting er der mulighed for ny ChannelCRM AddIn for Officepakken. Du nedtager den ny version fra ChannelCRM ved i menuen at vælge Mere.../Om. Husk at alle officeprogrammer skal være lukkede mens AddIn'en installeres/opdateres.

"Husk mig": Det tidsrum, hvor login-billedets "Husk mig" funktion gælder, er af sikkerhedshensyn sat væsentligt ned. Hvis du vil undgå at skulle skrive brugerid og password hver dag, så kan du i stedet benytte browseres egne funktioner til at "huske dig". Se mere her: Husk mig

 

Nyt i ChannelCRM 26-11-2018

Dybe links: I lister er det nu mere tydeligt at der kan navigeres til de enkelte elementer ved at klikke på dem. Og der kan nu også navigeres direkte til tilknyttede emner. F.eks. kan der fra ToDo-listen åbnes firma, kontaktperson, projekt og salgsmulighed direkte fra listen (altså i tillæg til at åbne selve aktiviteten).

 

Nyt i ChannelCRM 16-11-2018

Aktiviteter og resultat: Visningen under salgsmenu er nu øget, så der er drill-down til de aktiviteter m.m., der ligger bag tallene.

Mail journalisering: Du kan nu - under Opsætning/Globale indstillinger - vælge at modtagne e-mails skal journaliseres til åbne aktiviteter. Dermed kan der opnås større sikkerhed for at der reageres på mails og at de bliver placeret korrekt.

Mail journalisering: Ved at placere projektnummer (plus en kode) i e-mail emnefelter kan det sikres at e-mails automatisk knyttes til projektet i CRM (i tillæg til person og firma).

 

Nyt i ChannelCRM 14-11-2018

Køn (f.eks. Mand/Kvinde) er nu fjernet fra felterne på kontaktperson i henhold til GDPR retningslinjer.

KPI skabeloner: Der er nu skabeloner for beregning af konverteringsrater aktivitet-salgsmulighed og salgsmulighed-ordre.

Mine leads: Nem oversigt over de leads du har lagt ind i CRM, så du kan følge med i, om og hvordan de udvikles til salg.

 

Nyt i ChannelCRM 05-11-2018

Brugerens navn i header: Øverst til venstre i skærmbilledet er nu både dit firmanavn og dit personnavn vist.

Projekt: I firmabilledet - fane Projekt - vises nu både de projekter, der er aktuelle for firmaet og de projekter, hvor firmaet indgår som en projektpart.

Ny Dashboard: Der kan nu vælges et nyt dashboard ""Kontaktpersoner med tid siden seneste aktivitet"". I søjlediagram vises dine kontaktpersoner rangeret efter hvor mange måneder, der er gået siden du sidst havde direkte kontakt. Dette egner sig til at sikre at der ikke er personer du ""glemmer"". Ved klik på de enkelte søjler, vises personerne i liste, så du kan planlægge kontakt. Eller annullere dit ejerskab.

 

Nyt i ChannelCRM 30-10-2018

Projekt: Det ny (eventuelt autogenererede) ProjektNummer kan nu flettes til e-mails både i emnefelt og i indhold.

Projekt: Der kan nu tilføjes andre brugere som teammedlemmer på projekt. Ved søgning efter projekt for en projekt-ejer, vil både de projekter, der ejes direkte OG de projketer, hvor brugere er med på team, optræde i resultatet.

Søg efter kontaktpersoner: Hvis denne søgnings resultat eksporteres til Excel er det nu ansættelsesstedernes (firmaernes) adresser, der udtages.

 

Nyt i ChannelCRM 25-10-2018

Brugeradministration: Når en bruger fremover markeres som ""ekskluderet fra data"", bliver brugeren automatisk frameldt alle teams og brugerens ""Brugerprofil"" bliver nulstillet (så der ikke beregnes KPI-tal m.v.).  

Office AddIn til Excel har nu også ""Gem i CRM"" knap.  

Formaterede løbenumre nu også på salgsmulighed og individuelt tilbud. (Svarende til projekt).

Formaterede løbenumre kan nu opsættes så redigering tillades.

Kontaktpersoner kan nu også filtreres efter firmaets postnummerområde.

På firmaniveau kan der nu vises en log over ændringer i ejerskab (KAM)

Projektparter: På projekt kan der nu registreres, hvilke firmaer/kontakter, der indgår som en del af projektet. Dette kan f.eks. være som underleverandører, investorer eller andre interessenter.

Kalendersynkronisering via Exchange håndterer nu bedre situationer, hvor en ekstern kontakt har inviteret dig og aftalen senere ændres.

Projekt: Der kan nu flettes til f.eks. Word direkte fra Projekt. Felter fra Projekt, Firma og Kontaktperson medtages.

 

Nyt i ChannelCRM 09-10-2018

Søgning efter kontaktperson: Nu kan firmaets postnummer (eller område) angives i søgekriterium for kontaktperson.

CRM Beskeder: CRM Beskeder, der er lagt i folderen slettede, fjernes nu automatisk efter 31 dage.

 

Nyt i ChannelCRM 05-10-2018: e-conomic tilbud m.m."

e-coomic: Overfør til e-conomic for tilbud er nu rettet således at den oprindelige enhedspris (før rabat) og eventuel rabat overføres. Derved bliver det tydeligt (også i e-conomic), hvilken rabat, der måtte være givet.

Fejl ved oprettelse af team rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 03-10-2018

e-conomic: Flere feltlængder er justerede så tekst fra e-conomic vises i fuld længde.

Menuer: Det er nu muligt at fjerne menu-knapper, der for netop din virksomhed ikke er relevante. Funktionen kræver administrative rettigheder og findes under Opsætning.

Ny visning ""Kontaktpersonaktivitet"" viser alle de kontaktpersoner som du har ansvar for sammen med den seneste afsluttede aktivitet og den næste planlagte.  

 

Nyt i ChannelCRM 21-09-2018 Ny Outlook AddIn

I forbindelse med den seneste Windows opdatering ""Fall Update"" er der behov for at opdatere ChannelCRM Office AddIn.
Dette gøres ved i ChannelCRM at vælge Menu / Mere... / Om og heri klikke på knappen ""Office AddIn"".
Opdateringen retter problemerne med de ekstra ""svævende"" vinduer, der ellers optræder."Nyt i ChannelCRM 10-09-2018

E-conomic: Der gives nu bekræftelses-dialog, når en ordre/tilbud er overført til e-conomic. Samtidigt sikres at en ordre ikke kan overføres to gange.

E-conomic: Leveringsadresser synkroniseres nu til firmaer i CRM, der stammer fra e-conomic debitorer. Leveringsadresser kan også redigeres og oprettes i CRM.  

E-conomic: Før overførsel af ordre/tilbud til e-conomic, kan der nu vælges blandt leveringsadresser. Vælges ingen, vil firmaets hovedadresse benyttes.

Kontrakter: Et ekstra datofelt ""Prisjustering"" kan nu benyttes til at vise datoen for et kontraktuelt berammet tidspunkt.

WebLeads: Når et lead fra en web-site konverteres, vil den dannede aktivitet nu få kategorien ""WebLead"". Dette for at gøre det mere overskueligt, hvad der i ToDo-lister stammer fra WebLeads.

ToDo-liste: ToDo-lister kan nu filtreres så kun aktiviteter af en valgt kategori vises.

 

Nyt i ChannelCRM 16-08-2018

Brugeradministration: Tidligere var der et felt ""Er synlig"" på brugerniveau (Menu: Mere.../Opsætning/Brugere), hvor feltet gav anledning til misforståelser. Dette felt er nu opdelt i to felter:
Er tildelingsbar"": Sættes ""Ja"" (tjekket) for de brugere, der skal kunne tildeles ejerskab af nogen art - f.eks. KAM.
Ekskluderet fra data"": Sættes ""Ja"", hvis der er tale om en tidligere medarbejder, hvor det ikke mere er relevant at kunne benytte medarbejderen i søgekriterier eller tildele ejerskab.
Opgraderingen har sat ""Er tildelingsbar"" til samme værdi som den tidligere ""Synlig"". Mens ""Ekskluderet fra data"" er sat til ""Nej"" for alle.

Salgsmulighed: Der kan nu uploades dokument direkte til en salgsmulighed.  

 

Nyt i ChannelCRM 13-08-2018

Datterselskaber: I firmabilledet er der nu en ny fane, der viser datterselskaber (i op til 100 niveauer) under det aktive firma. Listen er klik-navigérbar, så det er nemt at åbne et af datterselskaberne.

On-line hælp: Her er der nu en ordliste over de mest anvendte (men måske ikke kendte) begreber i ChannelCRM. Hvis der mangler begreber i listen, så lad os det vide.

Dublet-tjek for firmaer: Ved oprettelse af firma i CRM kan det nu vælges at der skal gennemføres et dublettjek først. Tjekket leder efter firmaer med samme navn (og postnummer), samme CVR-nummer eller samme hovedtelefonnummer.

Dublet-tjek for kontaktpersoner: Ved oprettelse af kontaktperson i CRM kan det nu vælges at der skal gennemføres et dublettjek først. Tjekket leder efter personer med samme navn, samme e-mail-adresse eller samme mobilnummer.

Unikhed på e-mail-adresser: Ved oprettelse af kontaktperson eller ændring af e-mail-adresse på kontaktperson vil systemet automatisk finde andre emner med samme e-mail-adresse og nulstille disse e-mail-adresser.

Mulige dubletter: Under Marketing/Sundhed er der to ny visninger, der sigter på at vise mulige dubletter af firmaer og kontaktpersoner.

 

Nyt i ChannelCRM 27-06-2018

Ved funktionen Brugerskift (der typisk anvendes når en tidligere medarbejders ansvarsområder skal overdrages til en anden medarbejder), er det nu muligt at vælge afgående medarbejder blandt alle bruger-registreringer - uanset synlighed eller status.

Ved oprettelse af leads (fra én bruger til en anden), åbnes der nu også en e-mail med informationer om leadet - klar til at sende. På den måde er der endnu større sikkerhed for at den leadet gives til, kan tage fat på leadet mens det er aktuelt.

 

Nyt i ChannelCRM 18-06-2018

Rapporter og listevisninger: For at sikre bedre overblik over de rapporter der typisk anvendes i din virksomhed, vises favoritrapporter nu først. Alle reapporter (favorit eller ej) vises i næste fane. Du gør en rapport til favorit for alle brugere ved at højreklikke på rapporten og vælge ""Markér som favorit"".

Hvis man bruger team-medlemmer på firma vil et skift af KAM på firmaet nu automatisk sætte den ny KAM på som team-medlem.

På Firma, fanen Salg er der nu mulighed for at gemme fakturaoplysninger i Excel-format.

I søgning efter Firmaer, kan der ny direkte skiftes prisliste for markerede firmaer.

 

Nyt i ChannelCRM 04-06-2018

Mulighed for at vise InfoTags på firma forside (Globale indstillinger)

Mulighed for at vise InfoTags på kontakt forside (Globale indstillinger)

Ny visning: Inaktivt territorie viser de firmaer, hvor du står som KAM og hvor der ikke har været tilstrækkelig aktivitet. (Du udpeger selv perioden).

Ny rapportliste: Firmaer uden KAM

 

Nyt i ChannelCRM 28-05-2018

Ny liste: Firmaer med tidligere medarbejdere som KAM.

Ny liste: Kontaktpersoner med tidligere medarbejdere som ansvarlig.

Aktivitet og resultater: Visningen er gjort mere dynamisk. Særligt ved gruppering.

 

Nyt i ChannelCRM 16-05-2018

Forretningsår: I Opsætning / Globale indstillinger kan der nu angives, hvornår forretningsåret starter. Standard er sat til januar 2018.

GDPR: Hvis du er administrator vil du i startbilledet se en meddelelse om at åbne GDPR for at se databehandleraftale og afgøre, hvad GDPR betyder for din virksomhed.

 

Nyt i ChannelCRM 14-05-2018

Kampagne: Tildeling af kald efter Key Account Manager på firmaer i målgruppelisten.

Rapporter: Valg af bruger ved rapportparametre er forbedret, så der er søgning blot ved at skrive 3 bogstaver i feltet. Navne og e-mail-adresse søges.

Salsgmulighed: Ved tabt salsgmulighed kan der nu angives afslagsbegrundelse svarende til de afslagsbegrundelser, der anvendes ved kampagner.

 

Nyt i ChannelCRM 02-05-2018

Kontrakter: Nu er der afkrydsningsfelt om hvorvidt kontrakten omhandler GDPR.

Leads: Der kan nu fra en salgsmulighed vælges hvilket lead, der førte til salgsmuligheden. Dette er særligt relevant, hvis medarbejdere belønnes alt efter hvilke leads de giver.

GDPR funktioner i marketing: Som administrator har du nu under menuen Marketing adgang til en række GDPR-relaterede funktioner. Bl.a. at finde/udskrive/anonymisere/slette informationer om kontaktpersoner. Mere kommer til inden ikrafttrædelsen sidst i maj.

Noter og begrundelse ved tabt salgsmulighed: Når en salgsmulighed markeres tabt, skiftes automatisk til fanen med afslagsbegrundelse. Her kan der anføres, hvad der er grunden til at muligheden er tabt, hvem der er tabt til samt mere struktureret: En eller flere infotags, der begrunder tabet. Særligt det sidste kan være nyttigt, når der senere skal ses på hvorfor nogle salgsmuligheder tabes.

Ved tilføjelser til kampagner, hvor der kun er een phoner tilknyttet, vil kaldene automatisk blive tildelt denne phoner.

Salgsmulighed: Nu kan en salgsmulighed knyttes til projekt. Og for et givent projekt, kan der være flere salgsmuligheder. Nyttigt, hvis f.eks. der gives flere tilbud - som underleverandør - på samme anlægsprojekt. Her er det også muligt at klone den første salgsmulighed/tilbud, hvor klonerne så vil bevare tilknytningen til projektet.

Projekt: Nu er notesfeltet på projekt op til 4.000 karakterer langt.

Prisliste på firma: Firmaer kan nu knyttes til en prisliste direkte. Dvs. et antal firmaer kan være knyttet til den samme prisliste.

Kampagner: Når en phoner ringer på en kampagne, kan han/hun for det enkelte kald anføre at basisdata (firma/kontakt) bør opdateres. Og i så fald blot beskrive i notesfeltet, hvad der skal ske. Medarbejdere med marketingansvar kan så senere (i målgruppelisten) se denne markering og rette op på data.

Firma: I fanebladet Kampagner giver knappen ""Læg i kampagne"" nu kun adgang til aktive kampagner.

Intern aktivitet: Nu kan ejer alene vælges blandt aktive medarbejdere.

Kampagner: Ved addering til målgrupper udelukkes medarbejdere med anført ansættelsesophør nu automatisk.

Office AddIn: Opdateret for at afspejle ovenstående. Hvis du benytter AddIn'en skal den derfor opdateres på din PC.

+ mange mindre rettelser.

 

Nyt i ChannelCRM 19-04-2018

Global indstilling kan nu bevirke at der sendes CRM Besked til ejeren af en aktivitet, hvis en anden bruger ændrer tidspunktet.

Delte dokumenter kan nu kategoriseres efter sprog og en valgfri kategori. Administrator bestemmer kategorierne.

Tilføj produkt til prisliste har nu en bedre produktvælger.

Ved firmaspecifikke prislister kan der nu under fanen ""Aftaler"" også ses feltet Lang Beskrivelse for de enkelte priser.

 

Nyt i ChannelCRM 08-04-2018

Ny Menu: Menuerne i ChannelCRM er nu opdelt efter funktionsområder. Dette dels for at sikre en bedre logik og overskuelighed, dels for at opnå færre klik for en given funktion.

Debatter: Firmaer/kontaktpersoner, der er inkluderede i en debat, har nu debatindlægget vist direkte på firmaet/kontaktens oversigtsbillede fane ""Debatter"". Herfra kan et firma eller en kontaktperson også tilknyttes en eksisterende debat.

 

Nyt i ChannelCRM 04-04-2018

Bedre og hurtigere produkt/pris-opslag i tilbud.

Ny visning med opslag i produkt/prisliste.

Ved dannelse af salgsmulighed/tilbud kan produktlinjer nu dannes ud fra prisliste vist i bunden af salgsmuligheden.

Debatter: Både firma og kontakt har nu en fane, hvor det vises i hvilke debatter firmaet/kontakten er inkluderet og hvor det er muligt at tilføje firmaet/kontakten til en debat.

Debatter: Fra kontaktsøgelisten kan der nu inkluderes markerede kontakter til en debat.

Debatter: I en debats liste over inkluderede firmaer/kontakter vises nu også hvilken medarbejder, der er ansvarlig for kontaktpersonen. Of filtrér efter KAM tager også denne medarbejder med i filtreringen.

Opgaver/Kanban: Når en ellers færdigmeldt opgave genåbnes fjernes færdiggørelsestidsstemplet.

Menu: Små justeringer i menustrukturen som forberedelse til en større ændring, der strukturerer menuerne efter funktionsområde: Salg, Salgsledelse, Marketing, Administration, ...

 

Nyt i ChannelCRM 19-03-2018

Klon salgsmulighed: Det er nu muligt - med et klik - at klone en salgsmulighed, for demed f.eks. at kunne lave et enslydende tilbud til en anden kunde.

Standard moms: I Globale indstillinger kan der nu angives, hvilken momsprocent, der skal anvendes som standard ved ny salgsmulighed.

Farver: Der er ændret så knapper i skærmdialoger altid vises med blå baggrund.

Kampagnestatus: Visningen er ændret så der både kan filtreres på KAM og på kampagne.

 

Nyt i ChannelCRM 12-03-2018

Tidligere medarbejdere: Når tidligere medarbejdere i brugerlisten sættes til ""Ikke synlige"" (og de derfor f.eks. ikke kan vælges som ejer af en ny aktivitet), vil deres navne i eksempelvis aktivitetslister fremstå med kursiveret skrift.

Alle aktiviteter: Listen ""Alle aktiviteter"" kan nu også filtreres efter medarbejdere, der ikke mere er ""Synlige"" (f.eks. tidligere medarbejdere). Nyttigt når det skal sikres at arbejdet fortsætter, selv om en medarbejder fratræder.

KPI: Under det ny menupunkt ""Salgsledelse"" finder du nu ""KPI oversigt"". Her kan du som salgsleder se KPI'er for enkelte eller grupper af medarbejdere.

Kampagneresultat: Som KAM på virksomheder, kan du nu samlet se resultater fra de åbne kampagner, hvor dine kunder indgår. Menu / Mere... / Kampagnestatus KAM.

Mine kampagnekald: Visningen er forenklet, så det er nemmere at arbejde med den.

Fejlrettelse ved Uniconta-synkronisering af prislister, hvori varenavne er længere end 50 karakterer.

 

Nyt i ChannelCRM 04-03-2018

Salgsmulighed: Dialogen til at indlægge en ordrelinje er re-designet til et mere logisk flow.

Salgsmulighed: Lang Beskrivelse kan nu redigeres, men med basis i den tekst, der kommer fra produktkartoteket.

Leads: Der kan nu lægges leads - som kan videregives til en bruger - direkte ind i systemet. Evt. med angivelse af firma og kontaktperson. Se mere her http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?leads.htm

 

Nyt i ChannelCRM 26-02-2018

Genlæs (F5) i browser går nu til hovedside.

Flere globale indstillinger. Se mere her http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?setupglobalsettings.htm    

 

Nyt i ChannelCRM 22-02-2018

Uniconta: Simple tilbud og ordreoptagelse med Uniconta varepriser og debitorer er nu muligt i CRM. Se mere her http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?uniconta_setup.htm    

 

Nyt i ChannelCRM 14-02-2018

KPI-tal og performance. Det er nu muligt at opsætte Key Performance Indicators for grupper af brugere. Se evt mere her: http://www.channelcrmhelp.dk/web/index.html?kpi_setup.htm

 

Nyt i ChannelCRM 12-02-2018

Ved valg af kontakt eller firma vises emnet med rød tekst, når der er en advarsel på emnet.

Konverterede Leads får nu også InfoTags på firmaniveau.

CVR interfacet er opgraderet med mere information og valg mellem selve virksomheden eller produktionssteder.

 

Nyt i ChannelCRM 05-02-2018

Rettelser og tilføjelser til Uniconta synkronisering, opsætning og live redigering af debitorer.

Rettelse til fejl ved flet af tilbud til Excel skabelon med billede, hvor størrelse er ændret.

Rettelse til e-conomic synkronisering ved brug af produktnavne på mere end 100 karakterer.

 

Nyt i ChannelCRM 29-01-2018

Telefonnumre med kun 7 cifre (Island) er nu muligt.

ToDo-listen kan nu efter valg vises med flere end 20 rækker (svarende til firmalister f.eks.)

ToDo-liste og Alle aktiviteter kan nu filtreres til alene at vise ""Plan"".

Uniconta: En større udvidelse af funktionalitet er på vej. I en periode vil der vises indstillingsmuligheder i Uniconta opsætning, som endnu ikke slår igennem.

 

Nyt i ChannelCRM 23-01-2018

Ny aktivitetstype - Plan: Der kan nu på firmaer, kontakter og andet planlægges en ny type aktivitet = Plan. Idéen er at man på planlægningstiden måske ikke ved om det ender med at blive et møde, telefonkald eller noget helt tredje. Men man ved at en eller anden handling skal foretages, f.eks. som opfølgning på et tilbud. Planer indgår og vises i ToDo-listen og når tidspunktet indrinder, kan planen helt enkelt konverteres til f.eks. et telefonkald (med alle informationer klar).

Plan-aktiviteter vil også kunne genereres automatisk ud fra forretningsregler. F.eks. at der skal være opfølgning på alle tilbud eller aktivitet mindst hver tredje måned for kunder.

Team på firma eller kontakt: For emner, hvor der arbejdes meget struktureret, kan der registreres flere brugere som særligt team. F.eks. kan der på en kunde knyttes et team bestående af én bruger med ansvar for salg og en anden bruger med ansvar for service. Disse typer teams vises kun hvis der i Globale indstillinger er ""tændt"" for funktionen.

Advarsler: På firma og kontaktperson kan der nu lægges advarsler ind. Advarslen vises som en tekst med rød font. Et eksempel kunne være ""Betaler ikke"" eller ""Al kontakt skal ske gennem Søren"".

Outlook addin: Funktionen ""Læg ved projekt"" er nu delt op i to: ""Bare læg ved projekt"" og ""Spor og læg ved projekt"". I første tilfælde lægges mailen ""as is"" direkte på projektet uden dermed også at blive knyttet til afsender og modtagere. I andet tilfælde er der fuld sporing.
Mulighed 1 er særlig relevant for e-mails, der normalt ikke kan/skal spores, f.eks. intern kommunikation.

Outlook addin: Dialogerne for at slå firma og projekt op er nu enklere og hurtigere at anvende.

 

Nyt i ChannelCRM 06-01-2018

Sundhedslister: Projektændringer, Firmaændringer og Salgsmulighedændringer er forbedret så de indikerer flere typer ændringer foretaget siden et valgt tidspunkt. Vær opmærksom på at kun ændringer foretaget siden denne version vises i de ny lister.

Hurtigere start af systemet.

 

 

Nyt i ChannelCRM 2017