Pris- og produktlister

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Entiteter >

Pris- og produktlister

Produkter og prislister er relevante såfremt du ønsker at benytte ChannelCRM til at håndtere forecast, tilbud eller ordrer.

 

Kunne lægge disse data ind på en struktureret måde - som senere passer sammen med den måde, hvorpå det ligger i dit økonomisystem - skal der laves lidt forarbejde:

 

 

 

 

Der skal laves én eller flere salgskonti

Der skal laves en produkttabel

Der skal laves mindst én prisliste

 

 

 

 

Strengt taget er det kun nødvendigt med én salgskonto, som kan hedde salg. Men ofte er det gavnligt at dele salget op i flere områder. Måske fordi der rent faktisk er separate salgsbudgetter delt ud på områderne. Eller måske fordi det er en god idé at kunne grovopdele salg og forecast i grupper i stedet for kun at have to niveauer: Alt salg og salg pr. produkt.

 

Vær opmærksom på at de salgskonti, vi her taler om, ikke behøver at have nogen sammenhæng med det, der i dit økonomisystem kaldes salgskonti.

 

Salgskonti kan ikke slettes, såfremt de er knyttet til blot ét produkt.

 

Salgskonti kan godt ændres til nyt navn. Men tænk på at dette også vil ændre navnet for alle de produkter, der allerede er tilknyttet netop den omdøbte konto.

 

Produkter og prislister kan også fremkomme ved synkronisering med dit økonomisystem.

Det kan godt lade sig gøre både at have produkter/priser som du selv har oprettet i ChannelCRM og at have produkter/priser, der er kommet ind ved synkronisering med dit økonomisystem. Men det kan normalt ikke anbefales fordi du ved senere automatisk overførsel af ordrer alligevel vil være begrænset til ordrer, der kun indeholder produkter, der findes i dit økonomisystem.