Projekttyper

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

Projekttyper

 

Her kan du tilføje ny eller redigere eksisterende navne for projekttyper. Vær opmærksom på at en ændring af projekttype navn slå igennem alle de steder, hvor navnet er anvendt.