Brugere

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

Brugere

 

 

Her udfylder du mest muligt. Særligt felterne Fornavne, Efternavne og E-mail-adresse1 er vigtige.

 

 

Felterne "Brugeradgang", "Er tildelingsbar" og "Ekskluderet fra data" har særlige betydninger:

 

Brugeradgang: Dette skal normalt være tjekket. Men hvis du senere fjerner brugerens adgang (logon) til systemet, vil dette felt blive tomt. Brugeren har altså ikke adgang, men CRM-informationerne om brugeren (måske en tidligere medarbejder) ligger stadig i systemet, så historikken bevares.

Er tildelingsbar: Dette felt bestemmer om det f.eks. skal være muligt at tilknytte brugeren som KAM på et firma. Feltet skal normalt lades være tjekket for aktive brugere.

Ekskluderet fra data: Dette felt bevirker at brugeren ikke vises som mulige værdier i drop-down felter. Hverken ved tildeling eller søgning/filtrering. Feltet sættes typisk for tidligere medarbejdere, hvor der er "ryddet op" i den forstand at ejerskab mv. forlængst er givet videre til en ny medarbejder. Medarbejderens navn vil dog stadig fremgå f.eks. som deltager på aktiviteter, hvor medarbejderen deltog.

 

Klik Gem når du er færdig. (Du kan lægge flere data om brugeren ind senere eller også kan brugeren selv gøre det.)