Kontaktpersoner

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Menu >

Kontaktpersoner

Ofte har man behov for at arbejde på en liste af kontaktpersoner. Det kan være netop de kontakter, hvor du selv er kundeansvarlig. Eller det kan være de personer, hvor du har tilknyttet en InfoTag. F.eks. "Nyhedsbrev"

 

Menuvalget Personer giver dig adgang til søgebilledet:

 

 

Her er der søgt på "(demo), hvorfor der med det samme laves en liste over de kontaktpersoner, der er en del af demo-data.

 

For at læse mere om entiteten kontaktperson se Kontaktperson.

 

Listen

 

Selve listen er dynamisk forstået på den måde at du kan klikke på de links, der er i den og på den måde åbne f.eks. kontaktpersonen. Du kan også sortere efter en række af kolonnerne. I det viste eksempel er der kun 15 kontaktpersoner og de vises alle på én gang. Er der over 20 kontaktpersoner, vil de blive vist efterhånden som du bladrer nedad i listen.

 

Basale søgemuligheder

 

Over listen finder du to felter: Find tekst er et søgekriterium, hvor du kan skrive dele af - eller hele - personens navn. E-mailadresse kan også benyttes. Tast Enter for at benytte kriteriet.

Du kan også vælge mellem de hash-tags, der er anvendt i systemet. Det gør du med feltet #Tag, som endda viser, hvor mange gange det aktuelle hashtag er anvendt på kontaktpersoner.

Så længe tjekboksen Mine personer er afkrydset vil de øvrige kriterier blive kombineret med det kriterium at du skal stå som ansvarlig.

Person titel: Benyttes til at vælge hvilken titel den søgte kontaktperson har.

Ejer: Benyttes til specifikt at angive hvilken KAM (bruger), der skal vælges.

Firmanavn: Benyttes til som tekst at angive navnet på det firma, hvori man søger kontaktpersoner.

Infotag: Her kan der vælges mellem de Infotags, der er i plukkelisterne.

Oprettet siden: Angiv en dato hvor du kun vil se personer, der er oprettet siden.

 

Alle kriterierne kan kombineres.

 

Handlinger

 

Nederst finder du en række knapper. Tilføj, Mere og Tilbage er allerede omtalt.