Firmaer

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Menu >

Firmaer

Ofte har man behov for at arbejde på en liste af firmaer. Det kan være netop de firmaer, hvor du selv er kundeansvarlig. Det kan være de firmaer, der ligger i Birkerød. Eller det kan være noget helt andet.

 

Menuvalget Firmaer giver dig adgang til søgebilledet:

 

 

Her er der søgt på "(demo)" hvorfor der vises alle demo-firmaerne.

 

For at læse mere om entiteten firma se Firma.

 

Listen

 

Selve listen er dynamisk forstået på den måde at du kan klikke på de links, der er i den og på den måde åbne f.eks. firmaet. Du kan også sortere efter en række af kolonnerne.

I det viste eksempel er der kun 10 firmaer og de vises alle på én gang. Er der over 20 firmaer vil de blive vist efterhånden som du bladrer nedad i listen.

 

Basale søgemuligheder

 

Over listen finder du to felter: Find tekst er et søgekriterium, hvor du kan skrive dele af - eller hele - firmanavnet, afdelingsnavnet, kundenummer eller hovedtelefonnummer. Tast Enter for at benytte kriteriet.

Du kan også vælge mellem de hash-tags, der er anvendt i systemet. Det gør du med feltet #Tag, som endda viser hvor mange gange det aktuelle hashtag er anvendt på firmaer.

Så længe tjekboksen Mine firmaer er afkrydset vil de øvrige kriterier blive kombineret med det kriterium at du skal stå som KAM.

 

Relation: Benyttes til at vælge hvilken firmarelation der skal anvendes. Både firmaer med denne relation som primær relation og firmaer med denne som sekundær relation medtages.

KAM/Ejer: Benyttes til specifikt at angive hvilken KAM (bruger) der skal vælges.

Postnummer: Benyttes til at angive firmaernes postnummer

Land: Ja land.

Infotag: Her kan der vælges mellem de Infotags, der er i plukkelisterne.

 

Alle kriterierne kan kombineres.

 

Handlinger

 

Nederst finder du en række knapper. Tilføj, Mere, Genlæs, Tilbage og Navne Numre.

 

Tilføj: Benyttes til at oprette et nyt firma.

Mere: Denne knap åbner et popup-vindue som tilbyder en række handlinger for alle elementer i listen eller for de elementer, du har markeret.

 

 

Særligt "Flet firmaer" er værd at lægge mærke til. Hvis du er kommet til at oprette det samme firma to gange vil denne funktion gøre det nemt at samle informationerne i ét firma.

 

Navne Numre: For det tilfælde at det firma du søger efter ikke allerede er i dine data, kan du klikke på denne knap. Så vil der søges videre bland de mere end 500.000 danske virksomheder, der findes i Navne & Numres database. Finder du virksomheden her er du blot et klik fra at have informationerne lagt ind i din egen database.