Import fra Navne & Numre

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Menu > Menu Marketing >

Import fra Navne & Numre

Hvis du har abonnement på Navne & Numre Webservice, kan du benytte denne forbindelse i ChannelCRM. Importmulighederne svarer til hvad, der gælder for Import fra CVR, men der er flere data om de enkelte virksomheder. Særligt kontaktpersoner er væsentligt udbyggede.

Importen foregår via regneark, som du selv udtrækker med dit abonnement på Navne & Numre Markedsdata.