Delte dokumenter

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Menu > Menu Marketing >

Delte dokumenter

Delte dokumenter er en moderne erstatning for det man før kaldte "fællesdrevet". Her lægger du de dokumenter, som alle i firmaet skal have nem adgang til. F.eks. marketingmateriale i nyeste version.