Sekvensnumre

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

Sekvensnumre

I ChannelCRM kan der autogenereres nummerfølger for projekter, salgsmuligheder og tilbud. Selve nummeret er et løbenummer, men dette kan formateres så det fremtræder som en blanding af tal, bogstaver og symboler.

 

Formateringen er beskrevet i selve selve skærmbilledet herunder.

 

 

Hvis projektnummeret flettes ind i e-mail emnefelt, kan den automatiserede e-mail-synkronisering læse projektnummeret og dermed sikre at e-mailen (sendt eller modtaget) lægges ind så der ikke blot linkes til kontaktperson og firma, men også til projektet.

 

Dette kræver dog lidt omhu:

 

1.Der skal vælges et sporingspræfiks som er rimeligt entydigt og dermed ikke vil optræde i e-mail emner i andre sammenhænge.

2.En tekststreng svarende til sporingspræfikset skal indlægges i e-mail fletteskabeloner, så præfikset umiddelbart efterfølges af projektnummeret.

3.Projektnummeret skal enten efterfølges af et mellemrum eller være den sidste tekst i emnefeltet.

 

Med et Sporingspræfiks = "Proj#" og et aktuelt projektnummer = "DK-001008_AB" vil den resulterende e-mail have et emnefelt svarende til "Andet tekst Proj#DK-001008_AB" eller "Andet tekst Proj#DK-001008_AB (vedrørende)".

 

I fletteskabelonen kan emnefeltet være forudfyldt som "Tekst Proj#0projectnumber0".