Globale indstillinger

<< Klik for at vise indholdsfortegnelse >>

Navigation:  Opsætning >

Globale indstillinger

Globale indstillinger indeholder en rækker muligheder for tilpasning ud over standardværdier. Indstillingerne er globale for din virksomhed og virker dermed for alle brugere.

 

 

 

 

 

 

 

Automatisk afslutning af aktiviteter

Her kan der sættes en værdi, der betyder at aktiviteter - der ikke er færdigmeldt - vil blive det automatisk efter et antal dage. Vi anbefaler "Aldrig" og dermed ikke nogen form for automatiseret færdigmelding.

Brug dansk NACE

Ved levering er systemet opsat med danske NACE-koder og tekster. Knappen er kun relevant, hvis der allerede er skiftet til et andet lands NACE-koder.

Brug islands ÍSAT2008

Som alternativ til de danske NACE-koder kan den islandske variant anvendes. Skiftet kan kun ske i starten af opsætningen, da koderne er låst, så snart der er dannet kampagner eller andet som baserer sig på NACE.

Vis brugerteams på firmaniveau

Anvendes hvis der for firmaer skal kunne angives flere brugere som ansvarlige (måske for forskellige områder).

Vis brugerteams på kontaktpersonniveau

Anvendes hvis der for kontaktpersoner skal kunne angives flere brugere som ansvarlige (måske for forskellige områder).

Markér gamle ej færdigmeldte aktiviteter i kalender

Aftaler hvor sluttidspunktet er overskredet og som ikke er markerede som afsluttede vises i kalenderen med rød skravering, hvis denne indstilling sættes til Ja.

Vis overskredne i ToDo-liste som standard

Hvis "Ja" vil ToDo-listen starte med at vise dagens aktiviteter OG alle overskredne. Hvis "Nej" vil ToDo-listen starte med at vise dagens og morgendagens aktiviteter.

"Ja" er særligt anvendelig, hvis mange brugere af vanvare ikke får færdigmeldt aktiviteter eller simpelthen glemmer dem.

Sæt ikke ejer (KAM) på firma ved oprettelse

Normalt vil den aktuelle bruger komme til at stå som KAM på et nyoprettet firma, hvis ikke andet aktivt vælges. Med "Ja" i denne indstilling vil firmaer blive oprettet uden KAM.

Sæt ikke ejer på kontaktperson ved oprettelse

Normalt vil den aktuelle bruger komme til at stå som ejer på en nyoprettet kontaktperson, hvis ikke andet aktivt vælges. Med "Ja" i denne indstilling vil kontakter blive oprettet uden ejer.

Din virksomheds e-mail-domæner

Denne værdi kan udfyldes med de domæner din virksomhed selv benytter i e-mail-adresser. Derved kan f.eks. Exchange-synkroniseringen bedre skelne mellem e-mail modtagere, der er interne og modtagere, der er eksterne. Hvis denne værdi ikke er udfyldt skelnes der alene på at registrerede brugere af ChannelCRM ses som interne, mens alle andre ses som eksterne.

Benytter i flere domæner (f.eks. kunne en bruger "demo" både have adressen demo@channelcrm.dk og demo@channelcrm.com) så skriv begge domæner adskilt af semikolon. I eksemplet vil dette således blive "channelcrm.dk;channelcrm.com" (uden at skrive citationstegnene).

Intern salgssupport e-mail-adresse

Hvis din virksomhed har en afdeling eller person til at understøtte salg, kan e-mail-adressen skrives her.

Tjek kontaktdata inden gem

Hvis denne indstilling sættes til "Ja" vil brugeren advares, hvis en kontakt gemmes uden at der er mindst et telefonnummer OG en e-mail-adresse.

Tjek at der er kategori på aktivitet inden gem

Hvis denne indstilling sættes til "Ja" vil brugeren advares, hvis en aktivitet gemmes uden at der er valgt kategori.

Vis lokation i kalender

Hvis "Ja" vil indholdet af lokations-feltet på aktiviteter vises i kalenderen.

Standard varighed for planlagte telefonkald

Ved oprettelse af telefonkald sættes den tidslige udstrækning til 0. Her kan vælges en anden værdi.

Standard varighed for mødeaftaler

Ved oprettelse af telefonkald sættes den tidslige udstrækning til 60 minutter. Her kan vælges en anden værdi.